Kredyt hipoteczny

kredyt hipotecznyMarzenie o własnym mieszkaniu bardzo często zetrzeć się musi z brutalną rzeczywistością. Wtedy to bowiem okazuje się, że to co wydawało się nam proste w planach i wyobrażeniach, w istocie jest niezwykle trudne. Mowa oczywiście o pieniądzach. W praktyce niewielu ludzi jest w stanie sobie pozwolić na zakup własnych czterech kątów za oszczędzone pieniądze.

Niestety zmuszeni jesteśmy korzystać z rozmaitych form kredytowania zakupu własnego mieszkania lub budowy domu. Rozwiązaniem idealnym w takiej sytuacji jest oczywiście kredyt hipoteczny. Czym jednak on właściwie jest i czym różni się od standardowych pożyczek?

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to nic innego jak umowa cywilnoprawna zawierana na określony czas pomiędzy nami, a bankiem. Taka umowa kredytowa zawiera oczywiście informacje o kwocie, oraz czasie spłaty pożyczonej kwoty. Oczywiście liczyć musimy się z całkiem pokaźnymi odsetkami, ale w zamian zazwyczaj otrzymamy w miarę niską i całkowicie znośną ratę takiego zobowiązania. Bank zarobi na nas właśnie pobierając odsetki, oraz ewentualną prowizję bankową za samo udzielenie nam kredytu.

Tu jednak należy się słowo wyjaśnienia – nie każdy bank pobiera taką prowizję, a znajdziemy czasami mnóstwo naprawdę bardzo promocyjnych ofert banków. Taki kredyt wymaga od nas jednak określonych zarobków, dlatego nie jest go łatwo otrzymać. Jeśli jednak wykażemy naszą zdolność kredytową, to żaden bank nie odmówi nam jego udzielenia. Będziemy również musieli posiadać wkład własny na zakup nieruchomości.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka, to innymi słowy ograniczone prawo rzeczowe. Brzmi zawile? To „rzeczowe prawo” jest niczym innym jak wpisem w IV dziale każdej księgi wieczystej. Wpis taki sprawia, że bank ma prawo dochodzić egzekucji z nieruchomości w przypadku zaległości ze spłatami bez względu na to, kto aktualnie jest właścicielem danej nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne, zatem dane na temat hipoteki nieruchomości może uzyskać dosłownie każdy człowiek, który tylko o to zawnioskuje. Jest to forma zabezpieczenia banku, bowiem w praktyce właśnie ze spłatą zobowiązań hipotecznych z racji ich dużej skali mamy największy problem.

Źródło prawne:

art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

„W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”